شرکت رستاک
رستاک شلف

آقای پناهی

ابوالفضل سخاوت : نماینده فروش استان تهران کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی  سرپرست تیم بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات 7سال سابقه درخشان در سمت مدیریت تامین قطعات در مجموعه امپراطور کارشناس بازرگانی پتروشیمی دایان ماشین عضویت رسمی شرکت تله کام  دیپلم افتخار از سازمان Eniack   از اولین سال تاسیس شرکت افتخار همراهی جناب آقای […]