شرکت رستاک
رستاک شلف

همه مراحل خرید و نصب و پرداخت خیلی خوب بود امیدوارم باز هم بتونیم همکاری داشته باشیم .تمام انتظارات بر آورده شد شکر خدا

ممنون از همکاران خوبتون